ผู้ประกอบการ SMEs ต้องทำเมื่อเปิดเสรีอาเซียน
UploadImage
เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องทำก่อนเปิดเสรีอาเซียนมีอะไรบ้าง

โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

1. เลือกประเทศในอาเซียนที่จะทำตลาด SMEs ไม่ได้มีทรัพยากรและบุคลากรมากการทำตลาดในหลาย
ประเทศพร้อมกันทีเดียวหลายแห่งจะทำให้ไม่สามารถทุ่มเทความสนใจไปกับตลาดใด ตลาดหนึ่งได้เต็มที่และส่วนใหญ่แล้ว SMEs ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยตนเองมากนัก ดังนั้นใน
ระยะเริ่มต้นควรเลือกตลาดเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้าหลักที่มีอยู่จะเหมาะสมกว่า

2. ซื้อสินค้าจากประเทศเป้าหมายมาทดลองใช้ การได้ทดลองใช้สินค้าในประเทศเป้าหมายที่เป็นประเภทเดียวกับสินค้าที่จะนำไป ขาย จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงจุดดี จุดด้อยของสินค้าเหล่านั้นและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด และยังเป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเหล่านั้นด้วย

3. ทำความเข้าใจกับกฎระเบียบของประเทศเป้าหมาย

4. หัดใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร

5. สร้างหรือหาบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาของประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายได้

6. ดูโทรทัศน์ ภาพยนต์ของประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย สื่อมีผลทางความคิดของคนในประเทศและข้อมูลที่สะท้อนออกมาจากสื่อ เช่น จากการโฆษณา ละคร หรือภาพยนต์ ล้วนแล้วแต่เป้นแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด

7. เดินทางไปประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่แท้จริง หาโอกาศพูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

8. ทำความคุ้นเคยกับสื่อในประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย

9. ใช้ Cyber Marketing จะช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ในต้นทุนที่ต่ำ เป็นการสร้าง Brand
awareness และเป็นการติดทางกับลูกค้าแบบ 2 ทาง ( Two – way communication)

10.ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมในการธุรกิจของประเทศเป้าหมาย จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา เช่น นักธุรกิจมุสลิมในมาเลเซีย ไม่นิยมใช้นิ้วชี้ แต่จะใช้นิ้วหัวแม่มือแทน การเผลอใช้นิ้วชี้ อาจทำให้คู่เจรจาโกรธ จนการเจรจาต่อรองทางการค้าเป็นไปได้ยากขึ้น


www.aseanthai.net