เทศบาลตำบลจอมทอง
299 หมู่4 ตำบลบ้านหลวง อำเภออจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทร.053-341890 Fax.053-342273 E-mail: chomthong@chomthong.go.th
www.chomthong.go.th

  • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
  • วัดคู่เมืองอำเภอจอมทอง
  • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานเดือนเก้า
  • responsive slider
  • ของดีอำเภอจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร1 วัดคู่เมืองอำเภอจอมทอง2 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานเดือนเก้า3 แห่ไม้ก้ำปี๋ใหม่เมือง4 ของดีอำเภอจอมทอง5
เทศบาลตำบลจอมทอง
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
299 หมู่4 ตำบลบ้านหลวง อำเภออจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทร.053-341890 Fax.053-342273 E-mail: chomthong@chomthong.go.th
Powered by:n-studio_chomthong