หัวข้อ:
เทศบาลตำบลจอมทองเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดแม่ญิงงามก๋างจ้อง ป้อจายนุ่งหย้องแต่งเมือง
รายละเอียด:
เทศบาลตำบลจอมทองเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดแม่ญิงงามก๋างจ้อง ป้อจายนุ่งหย้องแต่งเมือง ในงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 เมษายน 2559 รายละเอียดและเอกสารการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร: 20160322112745.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร: หลักเกณฑ์การประกวด.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร: ตัวอย่างการแต่งกาย.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร: 3-ใบสมัครประกวด.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร: ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง.pdf