หัวข้อ:
ประกาศ รับโอน(ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
รายละเอียด:
เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล / ครูจากโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร: 20170328110941.pdf