หัวข้อ:
เทศบาลตำบลจอมทองเชิญร่วมสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รายละเอียด:
เทศบาลตำบลจอมทองเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร: 20170519143456.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร: ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง.pdf