หัวข้อ:
รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รายละเอียด:
เทศบาลตำบลจอมทองรับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และใบสมัครได้ที่นี่ และส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 053-341930
ดาวน์โหลดเอกสาร: 20180521142619.pdf