หัวข้อ:
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
รายละเอียด:
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ (ตามรายละเอียดประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง)

ดาวน์โหลดเอกสาร: 20171011102442.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร: 171011090522.pdf