หัวข้อ:
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8 ตั้งแต่บ้านนางไล นันต๊ะภูมิ ถึงลำเหมืองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว
รายละเอียด:


ดาวน์โหลดเอกสาร: 20190829162431.pdf