ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 2562 ..................... [ 2019-10-04... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562 ..................... [ 2019-10-04... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-09-24... ]

ประกาศจัดจ้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..................... [ 2019-09-12... ]

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ..................... [ 2019-09-12... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการก่อสร้างถนนแอตฟัลต์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ลำเหมืองแมด ..................... [ 2019-09-09... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายชูโชค แนบสนิทธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8 ตั้งแต่บ้านนางไล นันต๊ะภูมิ ถึงลำเหมืองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านหลวง ซอย 11 หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านดาบประยูร จารณะ ผ่านร้านเสริมสวยติ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนป่าปู หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2019-08-29... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง ..................... [ 2019-07-31... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ..................... [ 2019-07-31... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562 ..................... [ 2019-07-09... ]

ประกาศ e-bidding โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-06-18... ]

ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านจัดสรร ..................... [ 2019-06-18... ]

ประกาศผู้ชนะเดือน พฤษภาคม 2562 ..................... [ 2019-06-14... ]

ประกาศแผนจัดซื้่อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลจอมทอง ..................... [ 2019-06-13... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-06-07... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้บ้านจัดสรร ..................... [ 2019-06-07... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังลำเหมืองนางู หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2019-06-06... ]

ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางพร้อมทำราวกันตก ถนนเทศบาลตำบลจอมทอง ซอย 1 (ข้าง ธกส.) หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-05-31... ]


Total 187 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>