แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาตร์พัฒนา
แผนพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 1541 ครั้ง
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน ..................... [ 2017-12-18... ]

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bdding) ..................... [ 2017-12-18... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ..................... [ 2017-12-18... ]

ราคากลางงานซ่อมแซมป้ายจราจร บริเวณสี่แยกแสงเจริญ หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2017-12-13... ]

ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขท่อเมนประปา หมู่ 11 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2017-12-12... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาล (ข้าง สภ.อ.จอมทอง) หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-12-12... ]

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้า สภ.อ.จอมทอง หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-12-12... ]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ..................... [ 2017-11-30... ]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ..................... [ 2017-11-30... ]

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ..................... [ 2017-11-30... ]

ราคากลางจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ..................... [ 2017-11-30... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตจอมทอง ..................... [ 2017-11-21... ]

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ..................... [ 2017-11-13... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-11-09... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ..................... [ 2017-10-16... ]

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ..................... [ 2017-10-11... ]

ราคากลางจัดซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ถนนทุ่งแคบ-สันป่าหนาด หมู่ 3 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-09-18... ]

ราคากลางจัดซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ถนนเข้าบ่อขยะบ้านแท่นคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2017-09-18... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวเหล็ก หมู่ 9 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2017-09-18... ]

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 - สิงหาคม 2560 ..................... [ 2017-08-22... ]

ราคากลางโครงการกั้นห้องเรียนและติดตั้งประตูอลูมิเนียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2017-08-09... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลข้วงเปา ..................... [ 2017-08-09... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันดิน หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2017-08-08... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2017-08-08... ]

จำนวน 1 หน้า 4 ( 85 รายการ)