ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง ..................... [ 2019-07-31... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ..................... [ 2019-07-31... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562 ..................... [ 2019-07-09... ]

ประกาศ e-bidding โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-06-18... ]

ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านจัดสรร ..................... [ 2019-06-18... ]

ประกาศผู้ชนะเดือน พฤษภาคม 2562 ..................... [ 2019-06-14... ]

ประกาศแผนจัดซื้่อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลจอมทอง ..................... [ 2019-06-13... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-06-07... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้บ้านจัดสรร ..................... [ 2019-06-07... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังลำเหมืองนางู หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2019-06-06... ]

ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางพร้อมทำราวกันตก ถนนเทศบาลตำบลจอมทอง ซอย 1 (ข้าง ธกส.) หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-05-31... ]

ปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-05-30... ]

ประกาศแผนจัดซื้่อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ..................... [ 2019-05-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายดวงคำ จีนใจ ถึงบ้าน ร.ต.ต.เดช แก้วก๋องมา) หมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว ..................... [ 2019-05-14... ]

ประกาศผู้ชนะ ..................... [ 2019-05-08... ]

ประกาศผู้ชนะ ..................... [ 2019-05-08... ]

ประกาศผู้ชนะ ..................... [ 2019-05-08... ]

ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-05-08... ]

ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-05-08... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2019-04-25... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ..................... [ 2019-04-25... ]

ประกาศผู้ชนะโครงการประเพณีสงกรานต์ปี 2562 ..................... [ 2019-04-04... ]

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารส้ม ..................... [ 2019-04-04... ]

ประกาศผู้ชนะรถนิสสันนาวาร่า ..................... [ 2019-03-27... ]


Total 174 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>