ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ..................... [ 2019-12-12... ]

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-11-19... ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองแมด ..................... [ 2019-11-08... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองแมด ..................... [ 2019-11-08... ]

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-11-07... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ..................... [ 2019-11-04... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองแมด ..................... [ 2019-10-31... ]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ..................... [ 2019-10-31... ]

ประกาศแผนจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ..................... [ 2019-10-28... ]

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวรับพัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ..................... [ 2019-10-28... ]

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ..................... [ 2019-10-28... ]

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2019-10-28... ]

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2019-10-28... ]

ประกาศผลผู้ชนะ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 2562 ..................... [ 2019-10-04... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562 ..................... [ 2019-10-04... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-09-24... ]

ประกาศจัดจ้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..................... [ 2019-09-12... ]

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ..................... [ 2019-09-12... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการก่อสร้างถนนแอตฟัลต์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ลำเหมืองแมด ..................... [ 2019-09-09... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายชูโชค แนบสนิทธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8 ตั้งแต่บ้านนางไล นันต๊ะภูมิ ถึงลำเหมืองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านหลวง ซอย 11 หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านดาบประยูร จารณะ ผ่านร้านเสริมสวยติ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-08-29... ]


Total 200 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>