ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะวัสดุวิทยาศาสตร์ ..................... [ 2019-03-25... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ..................... [ 2019-02-13... ]

ราคากลางงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1, 4 ต.บ้านหลวง หมู่ 2 ต.ดอยแก้ว ..................... [ 2019-02-08... ]

ราคากลางงานจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2019-02-08... ]

ราคากลางงานจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2019-02-08... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 ..................... [ 2018-12-18... ]

ราคากลางโครงการติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางโค้ง ถนนชินาประชาศรี หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-12-18... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 3 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-12-17... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนร่มโพธิ์ หมู่ 3 ต.บ้านหลวง ถึงหมู่ 6 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-11-23... ]

ราคากลางโครงการติดตั้งสัญญลักษณ์จราจร งานตีเส้นจราจรถนนร่มโพธิ์ หมู่ 3 ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ 6 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-11-20... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-11-12... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 18 หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2018-11-08... ]

ประกาศผู้ชนะราคา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด ..................... [ 2018-11-08... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2018-11-07... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ..................... [ 2018-11-02... ]

ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-10-31... ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 11 ..................... [ 2018-10-30... ]

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแท่นขูดขนสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-10-30... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี2561 ..................... [ 2018-10-24... ]

ประแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2562 ..................... [ 2018-10-24... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ..................... [ 2018-10-24... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ..................... [ 2018-10-24... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ..................... [ 2018-10-22... ]

ราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-10-16... ]


Total 172 Record : 8 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>