ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
ราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 6 ต.ข่วงเปา และหมู่ 1 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-09-03... ]

ราคากลางงานซ่อมแซมศาลาริมทาง หน้าบ้านคุณสุชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-09-03... ]

ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและรางระบายน้ำฝน อาคารพรหมมงคล สถานที่ราชการเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-08-24... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูทางเข้าบ่อฝังกลบขยะเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-08-07... ]

ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ 6 ต.ข่วงเปา ถึง หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-07-04... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ..................... [ 2018-06-15... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 - เมษายน 2561 ..................... [ 2018-05-02... ]

ราคากลางงานจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2018-04-30... ]

ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบประปาเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-04-11... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าเข้าบ้านนายตา ปัญญาเหล็ก ข้างลำเหมืองแมด หมู่ที่ 9 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-03-22... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมืองแบะถนนเทศบาลซอย 9 ..................... [ 2018-03-08... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-03-08... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อวร้างพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ..................... [ 2018-03-08... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..................... [ 2018-02-15... ]

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง e-GP (เงินสะสม) ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการพนังกันดิน คสล. ..................... [ 2018-02-15... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-02-13... ]

ราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง และถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง ถึงหม่ 5 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-02-13... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-02-13... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าวัดดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2018-02-13... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-01-30... ]


Total 161 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>