ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ..................... [ 2018-10-22... ]

ราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-10-16... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-10-08... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-10-05... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-10-03... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2018-09-28... ]

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแท่นขูดขนสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-09-24... ]

รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรึนเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-09-20... ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-09-20... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-09-20... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2018-09-12... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-09-12... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 ..................... [ 2018-09-07... ]

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 6 ต.ข่วงเปา และหมู่ 1 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-09-03... ]

ราคากลางงานซ่อมแซมศาลาริมทาง หน้าบ้านคุณสุชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-09-03... ]

ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและรางระบายน้ำฝน อาคารพรหมมงคล สถานที่ราชการเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-08-24... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูทางเข้าบ่อฝังกลบขยะเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-08-07... ]

ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ 6 ต.ข่วงเปา ถึง หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-07-04... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ..................... [ 2018-06-15... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 - เมษายน 2561 ..................... [ 2018-05-02... ]

ราคากลางงานจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2018-04-30... ]

ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบประปาเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 6 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-04-11... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าเข้าบ้านนายตา ปัญญาเหล็ก ข้างลำเหมืองแมด หมู่ที่ 9 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-03-22... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมืองแบะถนนเทศบาลซอย 9 ..................... [ 2018-03-08... ]


Total 174 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>