ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
สถานที่ติดต่อตามมาตรา-73 ..................... [ 2017-06-28... ]

แผนภูมิโครงสร้างตามมาตรา-71 ..................... [ 2017-06-28... ]

ประกาศกำหนดขั้นตอนระยะเวลาการขอรับข้อมูลข่าวสารฯ ..................... [ 2017-06-28... ]

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลช่าวสาร ..................... [ 2017-06-28... ]

คำสั่งแต่งตั้ง-คกก.ข้อมูลข่าวสาร ..................... [ 2017-06-28... ]

ราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2017-06-27... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ..................... [ 2017-06-22... ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 ..................... [ 2017-06-19... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2017-06-16... ]

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE (OVERAY) ถนนดอยแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2017-05-15... ]

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายเป็ง บุตรเขียว) และ (นางเจียม บุตรเขียว) และก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง ก ..................... [ 2017-05-15... ]

โครงการติดตั้งระบบไมโครโฟนห้องประชุมสภาพร้อมอุปกรณ์เข้าระบบ ..................... [ 2017-05-02... ]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดลอกลำเหมืองกลางบ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2017-05-01... ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ..................... [ 2017-04-21... ]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางจันทรา ถึงบ้านนายแสน หมู่ 2 ต.ดอยแก้ว ..................... [ 2017-03-24... ]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หน้าบันไดนาค หมู่ 2 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-03-24... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ..................... [ 2016-12-14... ]

โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลจอมทอง1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ..................... [ 2016-12-02... ]

โครงการซ่อมแซมผิวไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ภายในเขตเทศบาลจอมทอง ..................... [ 2016-11-25... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ..................... [ 2016-10-10... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 - กันยายน 2559 ..................... [ 2016-09-21... ]

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 - กันยายน 2559 ..................... [ 2016-09-21... ]

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2016-09-15... ]

ประกาผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงโรงเก็บของ หมู่ 11 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-09-14... ]


Total 172 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] Next>>