ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 3229 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 ..................... [ 2016-08-15... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ..................... [ 2016-07-07... ]

ประกาศผลผู้ที่ชนะการสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางหลวง ม.2 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2016-06-24... ]

ประกาศผลผู้ที่ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด ม.4 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-06-24... ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด ม.4 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-06-23... ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ..................... [ 2016-06-22... ]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ..................... [ 2016-06-21... ]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2016-06-21... ]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 108 ม.2 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2016-06-21... ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ..................... [ 2016-06-21... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมู่ 2 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2016-06-16... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ..................... [ 2016-06-09... ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด ม.4 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-06-07... ]

ประกาศขายทอดตลาดเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2016-06-07... ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-06-03... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงหอประชุม ม.6 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-06-03... ]

คุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ..................... [ 2016-06-03... ]

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด ..................... [ 2016-06-02... ]

สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกแสงเจริญ หมู่ 2 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2016-05-31... ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-05-17... ]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 ..................... [ 2016-05-10... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..................... [ 2016-04-05... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางยู คสล.หมู่11 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2016-01-28... ]


Total 143 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6