img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

อำเภอจอมอทอง ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มาเยือน.. อินทนนท์สุงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ. น้ำตกสวยสะอาด เชิดชูศาสน์แห่ไม้ค้ำ

เทศบาลตำบลจอมทอง
image เทศบาลตำบลจอมทองดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร...
image เทศบาลตำบลจอมทองจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว...
image เทศบาลตำบลจอมทอง จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัว...
image เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการฝึกอาชีพแปรรูปอาหาร...
image เทศบาลตำบลจอมทอง จัดโครงการทำบุญประจำปีศาลหลักเมือง ประจำปี 2561...
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำเหมือง...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก...
ราคากลางงานจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณ...
ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบประปา...
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3...
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561...
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561...
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561...
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561...

อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สีปี (พ....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สีปี (พ.ศ...
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทองระ...
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจอมทอง...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมทอง ...

สถิติเข้าชม เริ่ม 03/02/16
วันนี้
13
เมื่อวาน
14
เดือนนี้
480
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
5,080
ปีที่แล้ว
4,094
:: หน้าตัวอย่าง ::

เทศบาลตำบลจอมทอง
299 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์:053 341890-2
Powered by:n-studio_chomthong