img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

อำเภอจอมอทอง ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มาเยือน.. อินทนนท์สุงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ. น้ำตกสวยสะอาด เชิดชูศาสน์แห่ไม้ค้ำ

เทศบาลตำบลจอมทอง
image เวทีผญ๋าพัฒนาท้องถิ่น...
image น้ำท่วมพื้นทีี่ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง...
image สิ่งของพระราชทาน...
image การประชุมเตรียมงานวันลอยกระทง ปีงบประมาณ 2561...
image กิจกรรมสร้างพลังใจให้ผู้สูงอายุ...
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน...
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแ...
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดซื้อรถยนต...
ราคากลางงานซ่อมแซมป้ายจราจร บริเวณส...
ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขท่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560...
งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560...
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560...
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560...

aaaa...
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำ...
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป...
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่...
เทศบาลตำบลจอมทองเชิญร่วมสมัครประกวด...

สถิติเข้าชม เริ่ม 03/02/16
วันนี้
24
เมื่อวาน
23
เดือนนี้
368
เดือนที่แล้ว
450
ปีนี้
3,814
ปีที่แล้ว
3,908
-ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประชาคมอาเซียน
-อาเซียนพลิกโฉมอย่างไรหลังเป็น AEC
-ค่าแรงขั้นต่ำ ในประเทศอาเซียน
-จุดด้อยและจุดเด่นของแต่ละประเทศอาเซียน
-ความตกลงการค้าบริการ
-ผู้ประกอบการ SMEs เมื่อเปิดเสรีอาเซียน
รายละเอียด
วันที่โพส
ดู
ตอบ
2017-12-18 19:33:18
0 0
2017-12-18 19:27:55
0 0
2017-12-18 19:25:39
0 0
2017-12-18 19:23:07
0 0
2017-12-18 19:22:36
0 0

น้ำตกแม่ยะ
น้ำตกแม่กลาง
น้ำตกผาดอกเสี้ยว
น้ำตกวชิรธาร
แม่กลางหลวง
โครงการหลวงดอยอินฯ
ซากุระขุนวาง

ทต.บ้านหลวง

ทต.สบเต๊๊ยะ
ทต.บ้านแปะ
ทต.แม่สอย
ทต.ข่วงเปา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานงบประมาณกรมส่งเสริมหารปกครองส่วนท้องถิ่น
คลังข่าวมหาดไทยศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลางกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโยธาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คลังข่าวมหาดไทย
เทศบาลตำบลจอมทอง
299 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์:053 341890-2
Powered by:n-studio_chomthong