img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

อำเภอจอมอทอง ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มาเยือน.. อินทนนท์สุงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ. น้ำตกสวยสะอาด เชิดชูศาสน์แห่ไม้ค้ำ
1 / 4
chomthong
2 / 4
chomthong
3 / 4
chomthong
4 / 4
chomthong

เทศบาลตำบลจอมทอง
image โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน...
image ร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง...
image อบรม​พัฒนาความรู้​เชิงปฏิบัติการ​สำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว...
image โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครือข่ายประชาชน...
image เทศบาลตำบลจอมทองพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ (ULV) ...
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้า...
ประกาศผู้ชนะ...
ประกาศผู้ชนะ...
ประกาศผู้ชนะ...
ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางบ้...
จัดซื้อจัดจ้าง
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562...
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562...
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2...
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562...
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562...

อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สีปี (พ....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สีปี (พ.ศ...
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมทองระ...
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจอมทอง...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมทอง ...

สถิติเข้าชม เริ่ม 03/02/16
วันนี้
3
เมื่อวาน
29
เดือนนี้
609
เดือนที่แล้ว
828
ปีนี้
4,110
ปีที่แล้ว
9,040
:: หน้าตัวอย่าง ::
" data-numposts="5">
เทศบาลตำบลจอมทอง
299 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์:053 341890-2
Powered by:n-studio_chomthong